Chalmers tekniska högskola: Philip Gerlee och Nikola Markovic
Gymnastik- och idrottshögskolan: Pia Lundquist Wanneberg och Paul Sjöblom
Göteborgs universitet: Åke Ingerman och Maria Jarl
Högskolan i Borås: Anita Kjellström och Peter Andersson Lilja
Högskolan Dalarna: Juvas Marianne Liljas och Madeleine Michaëlsson
Högskolan i Gävle: Ingrid Nordqvist och Katarina Florin
Högskolan i Halmstad: Mattias Nilsson och Claes Malmberg
Högskolan Kristianstad: Henrik Svensson och Lena Löfgren
Högskolan Väst: Johanna Larsson och Lena Sjöberg
Jönköping University: Marie Öhman och Ulli Samuelsson
Karlstads universitet: Jessica Eriksson och Nina Thelander
Konstfack: Ann-Cathrine Andersson och Erika Johansson
Kungl. Musikhögskolan: Per-Henrik Holgersson och Annika Falthin
Kungliga Tekniska högskolan: Arnold Pears och Andreas Alm Arvidsson
Linköpings universitet: Catharina Magnusson och Håkan Löfgren
Linnéuniversitetet: Daniel Alvunger och Hanna Palmér
Luleå tekniska universitet: Lena Manderstedt och Cathrine Norberg
Lunds universitet: Sinikka Neuhaus och Lars Andersson
Malmö universitet: Anders Olsson och Anders Linde-Laursen
Mittuniversitetet: Peter Degerman och Camilla Månsson-Waldehagen
Mälardalens högskola: David Carlsson och Therese Welén
Stockholms konstnärliga högskola: Stina O’Connell och Annika Notér Hooshidar
Stockholms universitet: Clas Hättestrand och Hanna Sveen
Södertörns högskola: Maria Zackariasson och Anders J Persson
Umeå universitet:  Lars-Erik Lauritz och Anna Lindqvist
Uppsala universitet: Anna Hagborg och Åsa af Geijerstam
Örebro universitet: Ulrika Göransson och Eva Hagström

Adjungerade

Utbildningsledarnätverket: Tony Ingemarsson
Studeranderepresentanter: Titus Fridell (Lärarförbundet) och Lina Hading (Lärarnas Riksförbund)
Friskolornas riksförbund: Ulla Hamilton
Lärarförbundet: Malin Tufvesson
Lärarnas Riksförbund: Johan Linder
Sveriges Kommuner och Regioner: Bodil Båvner
Lärarutbildningskonventets sekretariat: Jan Lif (Göteborgs universitet)