Ordförande
Maria Jarl
Göteborgs universitet
Tel: 031 – 786 58 96
maria.jarl@gu.se

Vice ordförande
Anders J Persson
Södertörns högskola
Tel: 08 – 608 47 12
anders.j.persson@sh.se

Sekreterare
Jan Lif
Göteborgs universitet
Tel: 031 – 786 58 48
jan.lif@gu.se