Lärarutbildningskonventet sammanträder nästa gång tisdag 7 februari 2019.

Tid: 09:00 – 16:00 (fika serveras från 09:00, konventsmötet startar 10:00)

Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm

Kallelse, anmälan och dagordning skickas ut under januari.

Frågor? Kontakta Lärarutbildningskonventets sekretariat:

Jan Lif
031 – 786 58 48
[email protected]