FRAMTIDENS LÄRARUTBILDNING

Umeå universitet arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet konferensen Framtidens lärarutbildning, 10-11 juni 2019.

Tid: Konferensen inleds med gemensam lunch kl. 12.00 och startar sedan kl. 13.00, måndagen den 10 juni. Konferensen avslutas kl. 12.00 med efterföljande lunch, tisdagen den 11 juni.

Plats: Umeå universitet, Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 i Umeå

Kostnad: Konferensavgift för att täcka kostnader för måltider, konferensservice etc. 1300 kr per deltagare.

Kontakt: Vid frågor om konferensen kontakta Boa Drammeh på Lärarhögskolan vid Umeå universitet, via e-post [email protected] eller via mobil 072-143 25 62.