FRAMTIDENS LÄRARUTBILDNING

Umeå universitet arrangerade i samarbete med Lärarutbildningskonventet konferensen Framtidens lärarutbildning, 10-11 juni 2019.

 

NÄSTA KONVENTSMÖTE

Lärarutbildningskonventet sammanträder onsdag 4 december i Göteborg.

Detta möte samordnas med Resultatdialog 2019 – vetenskapsrådets årliga konferens inom utbildningsvetenskap 3-4 december. Ledamöter som önskar delta i denna konferens anmäler sig själva på konferensens hemsida:  [länk].

Kallelse, anmälan och dagordning till det ordinarie mötet skickas till ledamöterna under november.

Frågor? Kontakta Lärarutbildningskonventets sekreterare: [email protected], 031 – 786 58 48