FRAMTIDENS LÄRARUTBILDNING

Umeå universitet arrangerade i samarbete med Lärarutbildningskonventet konferensen Framtidens lärarutbildning, 10-11 juni 2019.

NÄSTA KONVENTSMÖTE

Lärarutbildningskonventet sammanträder onsdag 18 september, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Kallelse och dagordning skickas till ledamöterna under september.

Frågor? Kontakta Lärarutbildningskonventets sekreterare: [email protected], 031 – 786 58 48