Lärarutbildningskonventet sammanträder nästa gång tisdag 18 september (Stockholm).

Mer information följer.

Frågor? Kontakta Lärarutbildningskonventets sekretariat:

Jan Lif
031 – 786 58 48
[email protected]