Chalmers tekniska högskola: Samuel Bengmark och Nikola Markovic
Dans- och cirkushögskolan: Birgitta Sandström och Beata Alving
Gymnastik- och idrottshögskolan: John Hellström och Britta Thedin Jakobsson
Göteborgs universitet: Åke Ingerman och Maria Jarl
Högskolan i Borås: Lena Tyrén och Anita Eriksson
Högskolan Dalarna: Juvas Marianne Liljas och Mats Tegmark
Högskolan i Gävle: Ingrid Nordqvist och Katarina Florin
Högskolan Halmstad: Fredrik Thornberg och Marie-Helene Zimmerman Nilsson
Högskolan Kristianstad: Henrik Svensson och Lena Löfgren
Högskolan Väst: Johanna Larsson och Cecilia Thorsen
Jönköping University: Kerstin Ericson och Håkan Sandgren
Karlstads universitet: Jessica Eriksson och Nina Thelander
Konstfack: Ann-Cathrine Andersson och Hilde Altern
Kungliga Musikhögskolan: Per-Henrik Holgersson och Annika Falthin
Kungliga Tekniska högskolan: Arnold Pears och Andreas Alm Arvidsson
Linköpings universitet: Catharina Magnusson, Cecilia Lindgren och Jörgen Nissen
Linnéuniversitetet: Niklas Ammert och Stefan Lund
Luleå tekniska universitet: Lena Manderstedt och Cathrine Norberg
Lunds universitet: Sinikka Neuhaus och Lars Andersson
Malmö universitet: Anders Olsson och Anders Linde Laursen
Mittuniversitetet: Peter Degerman
Mälardalens högskola: Pia Lindberg och Therese Welén
Stockholms universitet: Clas Hättestrand och Hanna Sveen
Södertörns högskola: Maria Zackariasson och Anders J Persson
Umeå universitet: Maria Löfgren och Boa Drammeh
Uppsala universitet: Anna Hagborg och Elisabet Nihlfors
Örebro universitet: Krister Persson och Camilla Hansén

Adjungerade

Utbildningsledarnätverket: Tony Ingemarsson
Studeranderepresentanter: Maria Guthke (Lärarförbundet) och Mimmi Rönnqvist (Lärarnas riksförbund)
Friskolornas riksförbund: Ulla Hamilton
Lärarförbundet: Per Båvner
Lärarnas riksförbund: Johan Linder
Sveriges Kommuner och Landsting: Bodil Båvner
Lärarutbildningskonventets sekretariat: Jan Lif (Göteborgs universitet)