Ledamöter

Chalmers tekniska högskola: Samuel Bengmark och Nikola Markovic
Dans- och cirkushögskolan: Birgitta Sandström och Beata Alving
Gymnastik- och idrottshögskolan: John Hellström och Britta Thedin Jakobsson
Göteborgs universitet: Åke Ingerman och Maria Jarl
Högskolan i Borås: Lena Tyrén och Anita Eriksson
Högskolan Dalarna: Juvas Marianne Liljas och Mats Tegmark
Högskolan Gävle: Ingrid Nordqvist och Katarina Florin
Högskolan Halmstad: Fredrik Thornberg och Pernilla Nilsson
Högskolan Kristianstad: Henrik Svensson och Torgny Ottosson
Högskolan i Skövde: Anita Kjellström
Högskolan Väst: Sevtap Gurdal och Cecilia Thorsen
Jönköping University: Kerstin Ericson och Stefan Engberg
Karlstads universitet: Björn Åstrand och Maria Jansdotter
Konstfack: Ann-Cathrine Andersson och Hilde Altern
Kungl Musikhögskolan: Per-Henrik Holgersson och Peder Hofmann
Kungl Tekniska Högskolan: Susanne Engström och Andreas Alm Arvidsson
Linköpings universitet: Catharina Magnusson, Cecilia Lindgren och Jörgen Nissen
Linnéuniversitetet: Niklas Ammert och Stefan Lund
Luleå tekniska universitet: Lena Manderstedt och Cathrine Norberg
Lunds universitet: Sinikka Neuhaus och Lars Andersson
Malmö högskola: Anders Olsson och Anders Linde Laursen
Mittuniversitetet: Lena Boström och Tomas Berglund
Mälardalens högskola: Pia Lindberg och Therese Welén
Stockholms universitet: Clas Hättestrand och Hanna Sveen
Södertörns högskola: Maria Zackariasson och Anders J Persson
Umeå universitet: Maria Löfgren och Boa Drammeh
Uppsala universitet: Anna Hagborg och Elisabet Nihlfors
Örebro universitet: Krister Persson och Camilla Hansén

Adjungerande

Utbildningsledarnätverket: Tony Ingemarsson
Studeranderepresentanter: Matilda Gustafsson (Lärarförbundet) och Isak Skogstad (Lärarnas riksförbund)
Friskolornas riksförbund: Ulla Hamilton
Lärarförbundet: Anna Tornberg
Lärarnas riksförbund: Johan Linder
Sveriges kommuner och landsting: Ulrika Wallén
Lärarutbildningskonventets sekretariat: Jan Lif, Göteborgs universitet