Ordförande
Maria Jarl
Samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet
Tel: 031 – 786 58 96
[email protected]

Vice ordförande
Anders J Persson
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Tel: 08 – 608 47 12
[email protected]

Sekreterare
Jan Lif
Universitetsledningens stab, Göteborgs universitet
Tel: 031 – 786 58 48
[email protected]